Vi på Swea kan företagande och har hjälpt många bolag att komma igång med sin IP. Vi är ett engagerat team med hög kompetens och stor erfarenhet av hantering av immateriella rättigheter. Vi är stolta över att leverera bara det bästa till dig som kund!

Våra tjänster

Vi är en patentbyrå, vars huvudsakliga verksamhet utgörs av kvalificerad rådgivning samt utarbetande och handläggning av ansökningar om patentskydd, varumärkesskydd och designskydd i Sverige och utlandet. Vidare utarbetar vi IP-strategier, sköter IP-portföljer och övervakar konkurrenters rättigheter samt erbjuder juridisk rådgivning inom immaterialrätt.

IP-strategier

En IP-strategi är en strategi för hur företaget kan hantera sina immateriella tillgångar för att på bästa sätt uppnå företagets mål. Med en IP-strategi kan företaget förbättra sin affärsstrategiska hantering av sina immateriella tillgångar.

 • PATENT

  Med patent kan man skydda en idé eller en funktion. Det går exempelvis att få patent på anordningar, system och metoder.

 • VARUMÄRKEN

  Med en varumärkesregistrering kan du skydda kännetecken som särskiljer dina varor och tjänster från andras, exempelvis, ord, figurer, slogans, förpackningar, ljud, musikslingor eller dofter.

 • DESIGNSKYDD

  Med en designregistrering eller mönsterregistrering kan man skydda en produkts utseende. Designskydd kan fås för nyskapande formgivning och design av allt från vardagsföremål till industridesign, oavsett om det är fråga om prydnadsföremål eller nyttoföremål.

 • JURIDIK

  Rådgivning om IP, avtal, sekretess och kopplingar mellan IP och avtal kan göra skillnad i planering och intäkter.

Om IP

IP är en förkortning av "Intellectual Property", på svenska kallat immateriella tillgångar. Med immateriella tillgångar avses tillgångar som inte är fysiska saker, utan är skapelser av intellektet Immaterialrätt handlar om rätten att skydda sina immateriella tillgångar (IP) från att utnyttjas av andra. Immateriella tillgångar kan skyddas med exklusiva rättigheter, exempelvis copyright, patent, varumärken och designskydd. Vissa skydd får man automatiskt när man publicerar eller använder sitt verk, andra måste man registrera vid något patentverk för att de ska börja gälla. Några skydd kan man få både genom registrering och genom användning.

Ett axplock av våra kunder

Med hjälp av en patentbyrå kan du känna dig trygg att dina immateriella rätter hanteras professionellt. Med professionell hjälp sparar du tid som du kan lägga på utvecklingar och kommersialisering av din produkt eller tjänst. För varje kund arbetar vi i ett engagerat team med olika kompetenser som kan se till helheten av behovet av IP. Detta gör det möjligt att ge skräddarsydda lösningar för just dig som kund hos oss.