Acturum Life Science AB

Acturum Life Science AB

Acturum

Acturum Life Science AB har tagit över en stor del av AstraZenecas CNS patentportfolio efter nedläggning av AstraZeneca i Södertälje. Swea IP Law AB handlägger de kring 20 patentfamiljerna åt Acturum. I hanteringen av denna portfolio ingår IP strategiska diskussioner, licensrelaterat arbete, kontroller vid vetenskapliga publikationer, budgetering.