Juridik

Rådgivning om IP, avtal, sekretess och kopplingar mellan IP och avtal kan göra skillnad i planering och intäkter.

Våra tjänster innefattar bland annat

Allt från enklare sekretessavtal till mer invecklade samarbetsavtal behövs för att reglera bestämmelser mellan samarbetspartners. En bra reglering och tydlighet underlättar samarbetet mellan partners. Konsultavtal, anställningsavtal med bra IP klausuler skapar tydlighet.

Säkerhet för framtidens resultat kan skapas genom att säkerställa att äganderätt är förankrat hos den som utvecklar en produkt. Licensavgifter och köpesummor är enklare att förhandla om i början av en utvecklingsfas.

Inte alla vill bli företagare. Många väljer att licensera ut eller sälja sin immateriella rätt till en tredje part. Att förhandla fram ett bra avtal med en tredje part kräver erfarenhet som vi kan erbjuda dig som kund.

Intrångsärenden hanteras vanligen av både en specialist inom immaterialrätt och en jurist. Genom att låta en och samma byrå hantera hela ärendet sparas både tid och pengar.

Det primära syftet med varningsbrev är att få intrånget att upphöra. Dessutom kan ersättning med anledning av intrång begäras. Vi kan hjälpa till med upprättande av ett varningsbrev, med besvarande av sådant och med förhandlingar som följer.

Om du invänder mot registrering av någon annans rättigheter eller om någon annan invänder mot registrering av dina rättigheter finns det möjlighet att förhandla, för att genom att nå konsensus kunna utnyttja dina rättigheter till fullo. Vi kan erbjuda hjälp med förhandling vid invändning mot registrering av immateriella rättigheter.

Det är viktigt att veta vad man köper eller säljer. I en IP due diligence undersöks kvalitet av alla immateriella rättigheter som kan finnas i ett företag eller kring en produkt.

Vår erfarenhet av hantering av ärenden hos bolagsverket gör att vi kan erbjuda hantering av ett namnbyte på ett enkelt och fördelaktigt sätt.

Det blir allt vanligare att bedragare använder välkända varumärken i falska annonser på säljsajter på Internet. Om ni har registrerat ert varumärke kan vi hjälpa till att få bort de falska annonserna från dessa sajter. Vi kan även hjälpa till med bevakning för att upptäcka nätpirater.

Rådgivning angående copyright

I Sverige ger upphovsrätten skydd för till exempel litterära och konstnärliga verk mot efterlikningar och även mot utnyttjande av verket. Upphovsrätten uppstår per automatik i och med att verket skapas och gäller i 70 år efter upphovsmannens bortgång. Många andra länder har liknande skydd som i Sverige.

Vi erbjuder rådgivning kring upphovsrättsliga frågor och kan hjälpa till med upprättande av upphovsrättsliga avtal. Dessutom kan vi hjälpa till att bedöma intrång i upphovsskyddade alster.

Kundcase

En kund råkade ut för att falska annonser i deras namn lades ut på den kinesiska säljsajten Alibaba. Tack vare att kunden hade registrerat sitt varumärke i Kina och i ett flertal andra länder kunde vi förmå Alibaba att släcka ner de falska annonserna.


En kund hade sålt mopeder av en viss typ i många år. En dag upptäckte han att en konkurrent hade lämnat in en designansökan på samma typ av moped. Kunden läste på vår hemsida att det är möjligt att invända mot en designregistrering. Vi invände mot designregistreringen och hävdade att designen inte var ny. Det resulterade i att registreringen hävdes och att kunden kan fortsätta att sälja sin moped.


I samband med att en offert lämnades till en kund i Italien fick vår kund ett varningsbrev från en italiensk konkurrent som hävdade att vår kund gjorde intrång i deras italienska patentansökan. Vi tog fram dokument som visade att uppfinningen var känd sen tidigare och kontaktade vårt lokala italienska ombud som hjälpte till med att besvara varningsbrevet och korrespondera med den italienska konkurrenten. Det slutade med att konkurrenten gav sig, och de gick inte vidare med anklagelserna.

Intressanta länkar

Bolagsverket

Allabolag