Opiflex Automation AB

Opiflex Automation AB

Opiflex Mobil robotplattform

OpiFlex har en patenterad dockningsmekanism och en kompakt dockningsstation, som säkerställer mekanisk stabilitet samt kraft- och signalöverföring mellan robot och station. När roboten är indockad blir den som en fast monterad robot.

Vi på Swea har hjälp till att patentskydda dockningssystemet och sökt varumärkesskydd för namnet ”Opiflex” och slogan ”We move automation”.

Se opiflex.se