Swea IP Organizer

Swea IP Organizer

Swea IP Organizer är ett webbaserat verktyg som gör det möjligt för dig som kund att få en överblick över din IP portfölj och hålla koll på vad som händer med dina ärenden. Kontakta oss för att få inloggningsuppgifter. Klicka på knappen intill för att logga in till Swea IP Organizer.

Med Swea IP Organizer är det möjligt för dig att:

  • få en överblick över alla ärenden som vi hanterar åt dig,
  • få detaljerad information om vart och ett av dina ärenden,
  • se status i ett ärende,
  • få tillgång till rapporter, fakturor och andra dokument som rör dina ärenden,
  • själv lägga in dokument och skriva kommentarer i dina ärenden
  • göra olika typer av sökningar bland dina ärenden,
  • själv skapa rapporter och listor med information om dina ärenden, och
  • se vilka frister som finns en tid framöver i dina ärenden.