4light AB

4light AB

4light Worker

4light-selen med belysning är en svensk uppfinning som synliggör personer som vistas på utsatta platser.Att synas är en avgörande säkerhetsfaktor i trafiken och på riskfyllda arbetsplatser. Selen ger en belyst yta framåt så båda händerna blir fria att använda.

Vi på Swea Ip-Law har bistått med: Under den sista fasen i utvecklingen av den första produkten satte vi upp en IP strategi för inlämning av patentansökningar, designansökningar och varumärkesansökningar. Under åren har vi, förutom att sköta inlämning av ansökningarna, synkroniserat IP strategin med affärsutvecklingen och kunnat bistå med mindre juridisk support.

Se 4light.se