Integritetspolicy

Vår integritetspolicy

Swea IP Law AB har ansvar för behandling av personuppgifter. Personuppgifterna huvudsakligen används för att utföra och administrera uppdrag och jävkontroll. Swea IP Law AB arbetar enligt uppdragsvillkor, AU18 från branschföreningen SEPAF.

Swea IP Law AB har enligt lag och andra författning (t.ex. redovisning) en plikt att behandla personuppgifterna.

Personuppgifterna används enbart i samband med att utföra våra uppdrag som ombud. Detta kan betyda att vi lämnar ut personuppgifterna för att skydda den registrerades rättigheter, t.ex. vid ett samarbeta med utländska ombud, eller för statistik och metodutveckling, t.ex. till vår IT konsult för att optimera våra databaser, eller när en myndighet eller domstol tvingar oss att lämna u personuppgifterna.

Genom vårt samarbeta eller samarbetsavtal har kunden samtyckt till behandling av personuppgifterna.

Den registrerade kunden har alltid, kostnadsfritt, rätt att ta del av personuppgifterna och begära rättelse av uppgifterna och begära radering av uppgifterna. Uppgifterna kommer då att raderas om inte någon laglig skäll för att behålla personuppgifterna föreligger.

Den registrerade kunden kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen eller till tillsynsmyndigheterna.

Ändringar i Integritetspolicy publiceras på hemsidan.

För frågor och mer information, vänligen kontakta oss via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 021-495 32 00.