Scandinavian Robotics AB

Scandinavian Robotics AB

Ritning över karusellverktyg

Systemet innefattar ett karusellager med hållare för upphängning av skärverktyg, en robot anordnad att hämta utvalda skärverktyg från komponentlagret i beroende av en i förväg bestämd sekvens av skärverktyg med specificerade egenskaper, och att avlämna komponenterna till en arbetsstation för vidare hantering av skärverktygen.

Vi på Swea har hjälpt till med att skydda karusellagret med både patent och designskydd, samt hanterat ett påstått intrång i en konkurrents patentansökan.

Se scanrobotics.se